Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور رده

ویدیوهای آموزشی

طراحی یک پوستر به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه

طراحی یک پوستر به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه . در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور یک پوستر را به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه طراحی کنیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به…

چطور در فوتوشاپ جلوه ویدیویی پارالاکس بسازیم

در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ جلوه ویدیویی پارالاکس بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت طراحی یک پوستر به کمک الگوها در…

ساختن جلوه دوتن در فوتوشاپ در یک دقیقه

ساختن جلوه دوتن در فوتوشاپ در یک دقیقه . در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ جلوه دوتن بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت طراحی یک پوستر…

ساختن انیمیشن Gif با فوتوشاپ در یک دقیقه

ساختن انیمیشن Gif با فوتوشاپ در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ یک انیمیشن Gif بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت ساختن جلوه…

ترکیب کردن چند تصویر در فوتوشاپ در یک دقیقه

ترکیب کردن چند تصویر در فوتوشاپ در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ چند تصویر را با هم ترکیب کنیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. …

ساختن نوشته سه بعدی در الستریتور در یک دقیقه

ساختن نوشته سه بعدی در الستریتور در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در الستریتور یک نوشته سه بعدی بسازیم برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت…

چطور در کمتر از یک دقیقه در فوتوشاپ ماکت بسازیم

چطور در کمتر از یک دقیقه در فوتوشاپ ماکت بسازیم در این ویدیوی آموزشی یاد می گیریم که چطور در کمتر از یک دقیقه یک ماکت بسازیم برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت…

شکل جدیدی از یک کاراکتر در الستریتور در یک دقیقه

شکل جدیدی از یک کاراکتر در الستریتور در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در الستریتور در کمتر از یک دقیقه شکل جدیدی از یک کاراکتر بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش…

کشیدن خط برش برای یک لیبل در الستریتور در یک دقیقه

کشیدن خط برش برای یک لیبل در الستریتور در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در الستریتور در کمتر از یک دقیقه برای یک لیبل خط برش بکشیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش…

چطور در فوتوشاپ خالکوبی کنیم ؟

چطور در فوتوشاپ خالکوبی کنیم ؟ در این ویدیوی آموزشی در یک دقیقه نحوه انداختن یک طرح روی بدن به شکل خالکوبی آموزش داده می شود. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزشی مراجعه کنید. پیشنهاد سایت…