Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

فوتوشاپ

ساختن تصویر دابل اکسپوژر در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه

ساختن تصویر دابل اکسپوژر در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه در این ویدیو یاد می گیریم که چطور در کمتر از یک دقیقه یک تصویر دابل اکسپوز بسازیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید.…

طراحی یک پوستر به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه

طراحی یک پوستر به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه . در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور یک پوستر را به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه طراحی کنیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به…

چطور در فوتوشاپ جلوه ویدیویی پارالاکس بسازیم

در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ جلوه ویدیویی پارالاکس بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت طراحی یک پوستر به کمک الگوها در…

ساختن جلوه دوتن در فوتوشاپ در یک دقیقه

ساختن جلوه دوتن در فوتوشاپ در یک دقیقه . در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ جلوه دوتن بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت طراحی یک پوستر…

ساختن انیمیشن Gif با فوتوشاپ در یک دقیقه

ساختن انیمیشن Gif با فوتوشاپ در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ یک انیمیشن Gif بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت ساختن جلوه…

ترکیب کردن چند تصویر در فوتوشاپ در یک دقیقه

ترکیب کردن چند تصویر در فوتوشاپ در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ چند تصویر را با هم ترکیب کنیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. …

چطور در کمتر از یک دقیقه در فوتوشاپ ماکت بسازیم

چطور در کمتر از یک دقیقه در فوتوشاپ ماکت بسازیم در این ویدیوی آموزشی یاد می گیریم که چطور در کمتر از یک دقیقه یک ماکت بسازیم برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت…

چطور در فوتوشاپ خالکوبی کنیم ؟

چطور در فوتوشاپ خالکوبی کنیم ؟ در این ویدیوی آموزشی در یک دقیقه نحوه انداختن یک طرح روی بدن به شکل خالکوبی آموزش داده می شود. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزشی مراجعه کنید. پیشنهاد سایت…