آموزش ویدیویی مدیریت رنگ

آموزش مدیریت رنگ در نرم افزارهای گرافیکی

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت رنگ در نرم افزارهای گرافیکی یک دوره کاربردی برای تمام کسانی است که با نرم افزارهای گرافیکی کار می کنند.

29
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش ویدیویی کنترل فرآیند چاپ

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنترل فرآیند چاپ ، آموزش ویدیویی برای آشنا شدن با مباحث مدیریت رنگ در سطح چاپخانه می‌باشد.

21
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان