آموزش ویدیویی مدیریت رنگ

آموزش مدیریت رنگ در نرم افزارهای گرافیکی

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت رنگ در نرم افزارهای گرافیکی یک دوره کاربردی برای تمام کسانی است که با نرم افزارهای گرافیکی کار می کنند.

32
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش ویدیویی کنترل فرآیند چاپ در چاپخانه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

کنترل فرآیند چاپ ، آموزش ویدیویی برای آشنا شدن با مباحث مدیریت رنگ در سطح چاپخانه می‌باشد.

21
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان