آموزش مدیریت رنگ در نرم افزارهای گرافیکی

۹۹۹,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت رنگ در نرم افزارهای گرافیکی یک دوره کاربردی برای تمام کسانی است که با نرم افزارهای گرافیکی کار می کنند.

27
۹۹۹,۰۰۰ تومان

آموزش ویدیویی کنترل فرآیند چاپ

۹۵۰,۰۰۰ تومان

کنترل فرآیند چاپ ، آموزش ویدیویی برای آشنا شدن با مباحث مدیریت رنگ در سطح چاپخانه می‌باشد.

19
۹۵۰,۰۰۰ تومان