Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

i1io Table

I1IO Table و I1iSis چه دستگاه‌هایی هستند ؟

استفاده از مدیریت رنگ ، این فرصت را به ما می دهد که بر روی انواع فیلم و کاغذ به یک شکل و رنگ چاپ کینم. ساختن پروفایل‌های رنگی این امکان را به ما می‌‌دهد رنگها را به صورت صحیح بر روی جنس‌های جدید داشته باشیم. اما خواندن چارت‌های رنگی…