Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

COF

نرخ عبور بخار آب یا رطوبت

کنترل مقدار رطوبت موجود در بسته بندی برای حفظ مزه ،شکل و کیفیت محصول بسیار مهم است. بسیاری از مواد غذایی مثل لبنیات ،گوشت و غذاهای دریایی احتیاج به حفظ رطوبت داخل بسته بندی دارند. در حالی که مواد غذایی بسیاری مثل خشکبار ،اسنکها ،قهوه‌ها…