Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

CIE

فضای رنگی LAB  چیست ؟

فضای رنگی LAB مثل یک سیستم مختصات جغرافیایی می‌مونه . سیستم مختصات جغرافیایی با داشتن مقدارهای عرض ، طول و ارتفاع می تونه هر نقطه‌ای رو روی کره زمین مشخص کنه و فضای رنگی LAB هم مثل اون برای مشخص کردن هر رنگی در دنیای رنگها از سه مقدار…