Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

‌گراور

بسته بندی چند لایه

بسته بندی هایی چند لایه معمولا برای نگه داری مواد غذایی استفاده می شوند و نسبت به زمان نگه داری مورد نیاز محصول تعداد لایه ها و نوع لایه های متفاوتی دارند . بنابراین این نوع از بسته بندی به تولید کنندگان مواد غذایی کمک می کند تا مواد نگه…