Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

کالریمتر

کالریمترها و اسپکترومترها چه تفاوتی با هم دارند ؟

کالریمترها و اسپکترومترها دو دسته از دستگاه‌های اندازه‌گیری رنگ می‌باشند که برای ذخیره ، ارتباط و ارزیابی رنگها استفاده میشوند. دستگاه های اندازه گیری رنگ به شما کمک میکنند  تا در بسته‌بندی‌های مقوایی و یا بسته‌بندی‌های غذایی مطمئن شوید…