Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

چاپ و بسته بندی

کلیشه سازی با پرینتر جوهر افشان

سال هاست که کلیشه سازها از فیلم لیتوگرافی برای تولید کلیشه استفاده می کنند. ایمیج سترها که توسط برندهای معروف این کار مثل اگفا و هایدلبرگ تولید می شدند دیگر ساخته نمی شوند. شرکت اپسون برای حل این مشکل  آنالوگ دست به یک ابتکار خوب زده…

نرخ انتقال اکسیژن

اکسیژن یکی از اصلی ترین عواملی است که باعث فساد مواد غذایی می شود و می تواند رنگ ،طعم و خواص مواد غذایی را عغییر دهد . در بسته‌بندی مواد‌غذایی معمولا هوای داخل بسته بندی را تخلیه می کنند و جای آن را با نیتروژن ویا دی اکسیدکربن پر می‌کنند تا…