Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

چاپ ف

بسته بندی انعطاف پذیر

در برابر بسته بندی سخت که از متریال هایی مانند مقوا و کارتن برای بسته بندی استفاده می کند ، نوع دیگری از بسته بندی وجود دارد که از متریال های نرم با ضخامت های خیلی کم استفاده می کند که به آن بسته بندی انعطاف پذیر می‌گویند. این نوع از بسته…