Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

پلیت ورقه‌ای

کلیشه‌های فوتوپلیمری چه مدل‌هایی دارند ؟

در چاپ فلکسو ازانواع پلیت‌های فوتوپلیمری استفاده می‌شود. کلیشه‌های فوتوپلیمری کلیشه‌هایی هستند که به نور یووی حساس هستند و برای انتقال تصویر بر روی آنها از ماسک سیاه و نور یووی استفاده می‌شود. هر‭ ‬چه‭ ‬مراحل‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد‭…