Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

پلیت لیتوگرافی

ابعاد زینک‌ها در چاپ افست

ابعاد زینک‌ها و یا پلیت‌های آلومینیومی که در چاپ افست استفاده می‌شود بر اساس ماشین چاپ مشخص می‌شوند. زینک‌ها و یا پلیت‌ها برای انتقال تصویر به روی جنس چاپی استفاده می‌شوند. در لیتوگرافی‌های دیجیتال از ماشینی بنام پلیت‌ستر برای آماده سازی…