Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

پلیت ستر حرارتی

لیتوگرافی در چاپ افست

لیتوگرافی در چاپ افست به مرحله گفته می‌شود که طرح آماده شده بر روی سطحی آلومینیومی ثبت می‌شود تا در چاپ خانه به روی جنس چاپی منتقل شود. لیتوگرافی در واقع همان محلی است که امروزه به کمک دستگاه‌های دیجیتال زینک یا پلیت آماده می‌شود. سابقه…