Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

پلیتو

نرم افزارهای شرکت اسکو

نرم افزارهای شرکت اسکو شامل نرم افزارهای متنوعی در زمینه طراحی و چاپ و بسته‌بندی است. در مقاله زیر به معرفی بعضی از مهم ترین برنامه های این شرکت می پردازیم . دسک پک دسک پک نام مجموعه ای از پلاگ این های شرکت اسکو می باشد که برای نرم افزار…