Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

ویدیوی آموزشی

ساختن تصویر دابل اکسپوژر در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه

ساختن تصویر دابل اکسپوژر در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه در این ویدیو یاد می گیریم که چطور در کمتر از یک دقیقه یک تصویر دابل اکسپوز بسازیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید.…

چطور در کمتر از یک دقیقه در فوتوشاپ ماکت بسازیم

چطور در کمتر از یک دقیقه در فوتوشاپ ماکت بسازیم در این ویدیوی آموزشی یاد می گیریم که چطور در کمتر از یک دقیقه یک ماکت بسازیم برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت…