Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

لاینوکات

طراحی یک لاینوکات در الستریتور در یک دقیقه

طراحی یک لاینوکات در الستریتور در یک دقیقه . در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در الستریتور در کمتر از یک دقیقه یک لاینوکات بکشیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید.…