Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

رزین

مرکب در چاپ افست

مرکب در چاپ افست یکی از مباحث مهم برای طراحان و ناظران چاپ است. آشنایی با انواع مرکب و روش‌های خشک شدن مرکب در چاپ افست تاثیر زیادی در کیفیت و نتیجه نهایی شما خواهد داشت. مرکب در چاپ افست به همان اندازه که کاغذ عامل تاثیرگذاری روی هزینه…