Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

راحل

Dot Bridging در چاپ فلکسو چیست؟

Dot Bridging در چاپ فلکسو زمانی اتفاق می‌افتد که بعضی از ترام‌ها توسط مرکب به هم وصل شوند. این پل ارتباطی بین ترام‌ها Dot Bridge یا پل گفته می‌شود. این اتفاق باعث کثیف شدن چاپ می‌شود. دلیل اصلی که باعث این اتفاق می‌شود به آنیلوکس…