Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

خط برش

کشیدن خط برش برای یک لیبل در الستریتور در یک دقیقه

کشیدن خط برش برای یک لیبل در الستریتور در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در الستریتور در کمتر از یک دقیقه برای یک لیبل خط برش بکشیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش…