Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

خصوصی

آموزش خصوصی لیتوگرافی

در دوره آموزش خصوصی لیتوگرافی به دوستانی که علاقمند به فعالیت در لیتوگرافی هستند  و یا در واحد طراحی کار می‌کنند ولی به مباحث فنی لیتوگرافی‌ علاقمند هستند ، مطالب بسیار مفیدی آموزش داده می‌شود .