Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

بیاضی

قطع‌های کتاب پرکاربرد در ایران

قطع‌های کتاب و مجلات با اندازه‌های خاصی در ایران معرفی می‌شوند . این اندازه‌ها با عبارت قطع یا سایز معروف شده است. این قطع‌ها در واقع سایز نهایی کتاب یا مجله‌ای‌ هستند در نهایت پس از چاپ و صحافی به دست مصرف کننده می‌رسند. در زیر به…