Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

انواع روش تولید فیلم

کست یا بلون

کست یا بلون روش هایی هستند که برای تولید فیلم چاپ و بسته بندی استفاده می شوند. فیلم تولید شده به هر کدام از این روش ها دارای خاصیت‌های متفاوتی هستند . در ادامه مطلب به توضیح بیشتر این روش‌ها می پردازیم .