Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

اسپکتروفوتومتر

ابزارهای لازم در چاپخانه

ابزارهای لازم در چاپخانه برای کنترل و تنظیم کردن ماشین چاپ بسیار مهم و حساس هستند. این ابزارها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم متغیرهای چاپ را اندازه‌گیری کنیم و در چاپهای مختلف شرایط را ثابت نگه داریم. در ادامه به تعدادی از این ابزارها…

کالریمترها و اسپکترومترها چه تفاوتی با هم دارند ؟

کالریمترها و اسپکترومترها دو دسته از دستگاه‌های اندازه‌گیری رنگ می‌باشند که برای ذخیره ، ارتباط و ارزیابی رنگها استفاده میشوند. دستگاه های اندازه گیری رنگ به شما کمک میکنند  تا در بسته‌بندی‌های مقوایی و یا بسته‌بندی‌های غذایی مطمئن شوید…

چه اتفاقی برای محصول ما می افتد، وقتی که رنگها خراب می‌شوند ؟

 کاغذهای سفیدی که به اندازه کافی سفید نیستند ، لیبلی که با رنگ قرمزی که مشتری می‌خواسته چاپ نشده و هزاران مورد دیگر باعث می شوند که مشتریان برای قبول محصول چاپی به شرطی که نخواهند کل سفارش را برگردانند ، شروع به تخفیف گرفتن بکنند و کل سفارش…