Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور برچسب

آرت‌پروپلاس

گردش‌کار طراحی و چاپ کارتن

گردش کار طراحی و چاپ کارتن موضوعی است که باید به آن دقت زیادی کرد.زمان سعی و خطا با وجود نرم‌افزارهای تخصصی برای هر صنعتی دیگر تمام شده است. در دنیای امروز که رقابت به شدت دیده می‌شود برنده رقابت کسی است که سرعت و دقت بیشتری داشته…

نرم افزارهای شرکت اسکو

نرم افزارهای شرکت اسکو شامل نرم افزارهای متنوعی در زمینه طراحی و چاپ و بسته‌بندی است. در مقاله زیر به معرفی بعضی از مهم ترین برنامه های این شرکت می پردازیم . دسک پک دسک پک نام مجموعه ای از پلاگ این های شرکت اسکو می باشد که برای نرم افزار…