Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی

COF و یا ضریب اصطحکاک چیست؟

0 1,131

صطحکاک نیرویی می باشد مخفی که دربرابر حرکت کردن دو سطح روی یکدیگر مقاومت می‌کند. در بسته بندی ضریب اصطحکاک یکی از مهمترین پارامترهای فیلم می باشد.

حتما فیلم‌هایی را دیده‌اید که به هم چسبیده‌اند و برای جدا کردن آنها از هم باید تلاش زیادی انجام دهیم و یا فیلم هایی که از روی بوبین سر می خورند و برای نگه داشتن آنها باید فشار زیادی بیاوریم . همانطور که در شکل زیر می بینید سطح فیلم برخلاف تصور برجستگی ها و فرورفتگی‌های زیادی دارد بنابراین هرچه این سطح صیقلی‌تر باشد اصطحکاک کمتری خواهد داشت.

Coefficient of Friction

ضریب اصطحکاک از تقسیم نیروی لازم برای حرکت یک سطح روی یک سطح دیگر بر نیروی عمودی روی سطح بدست می‌آید. مقدار این پارامتر بین ۰ تا ۱ قابل تغییر است . هر چه این عدد کمتر باشد یعنی اصحکاک کمتری وجود دارد و سری فیلم زیاد است و هرچه این عدد به سمت ۱ برود یعنی این فیلم سر خوردن کمتری دارد و اصطحکاک بین آن زیاد است .

COF : Coefficient of Friction

ضریب اصطحکاک در دو حالت محاسبه می شود . استاتیک و کینتیک .

استاتیک : نیروی لازم برای به حرکت در آوردن.

کینتیک : نیروی لازم برای ادامه حرکت .

مقدار ضریب اصطحکاک  در تولید فیلم بستگی به مقدار مصرف ماده‌ای بنام اسلیپ دارد .

مقدار ضریب اصطحکاک نهایی فیلم تولید شده به موارد زیادی در تولید فیلم مانند مقدار آنتی بلاک استفاده شده ، کرونا ، مرکب و چسبندگی بستگی دارد . بنابراین بهتر است مقدار ضریب اصطحکاک مناسب برای بسته بندی را از شخصی حرفه سوال کنیم .

COF : Coefficient of Friction

برای آشنایی با پارامتر OTR و یا نرخ عبور اکسیژن فیلم بر روی لینک کلیک کنید.

برای آشنایی با پارامتر WVTR و یا نرخ عبور بخارآب  فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.