Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور رده

ویدیوهای آموزشی

FEFCO نام سازمانی است که در اروپا وظیفه سازمان‌دهی و استانداردسازی کارخانه‌های تولید بسته‌بندی‌های کارتونی و مواد اولیه آن‌ها را به عهده دارد. این سازمان در مرکز آن در شهر بروکسل هست در سال ۱۹۵۲ تأسیس شد و دارای ۱۷ عضو فعال هست .  آموزش چاپ و بسته بندی وظیفه این سازمان…
ادامه مطلب ...
طراحی یک لاینوکات در الستریتور در یک دقیقه . در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در الستریتور در کمتر از یک دقیقه یک لاینوکات بکشیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت  تغییر رنگ ابجکت ها در الستریتور در یک دقیقه
ادامه مطلب ...
تغییر رنگ ابجکت ها در الستریتور در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در الستریتور در کمتر از یک دقیقه رنگ آبجکت ها را تغییر دهیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت شکل جدیدی از یک کاراکتر در الستریتور در یک…
ادامه مطلب ...
ساختن تصویر دابل اکسپوژر در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه در این ویدیو یاد می گیریم که چطور در کمتر از یک دقیقه یک تصویر دابل اکسپوز بسازیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت طراحی یک پوستر به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه
ادامه مطلب ...
طراحی یک پوستر به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه . در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور یک پوستر را به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه طراحی کنیم . برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت ساختن جلوه دوتن در فوتوشاپ…
ادامه مطلب ...
در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ جلوه ویدیویی پارالاکس بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت طراحی یک پوستر به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه
ادامه مطلب ...
ساختن جلوه دوتن در فوتوشاپ در یک دقیقه . در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ جلوه دوتن بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت طراحی یک پوستر به کمک الگوها در فوتوشاپ در کمتر از یک دقیقه
ادامه مطلب ...
ساختن انیمیشن Gif با فوتوشاپ در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ یک انیمیشن Gif بسازیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت ساختن جلوه دوتن در فوتوشاپ در یک دقیقه
ادامه مطلب ...
ترکیب کردن چند تصویر در فوتوشاپ در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در فوتوشاپ چند تصویر را با هم ترکیب کنیم. برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. ساختن انیمیشن Gif با فوتوشاپ در یک دقیقه
ادامه مطلب ...
ساختن نوشته سه بعدی در الستریتور در یک دقیقه در این ویدیوی آموزشی یاد میگیریم که چطور در الستریتور یک نوشته سه بعدی بسازیم برای دیدن بقیه آموزش های یک دقیقه ای به بخش ویدیوهای آموزش مراجعه کنید. پیشنهاد سایت تغییر رنگ ابجکت ها در الستریتور در یک دقیقه
ادامه مطلب ...