Print & Packaging
سایت آموزشی چاپ و بسته‌بندی
مرور رده

چاپ روتوگراور

چاپ روتوگراور

چه اتفاقی برای محصول ما می افتد، وقتی که رنگها خراب می‌شوند ؟

 کاغذهای سفیدی که به اندازه کافی سفید نیستند ، لیبلی که با رنگ قرمزی که مشتری می‌خواسته چاپ نشده و هزاران مورد دیگر باعث می شوند که مشتریان برای قبول محصول چاپی به شرطی که نخواهند کل سفارش را برگردانند ، شروع به تخفیف گرفتن بکنند و کل سفارش…

نرخ انتقال اکسیژن

اکسیژن یکی از اصلی ترین عواملی است که باعث فساد مواد غذایی می شود و می تواند رنگ ،طعم و خواص مواد غذایی را عغییر دهد . در بسته‌بندی مواد‌غذایی معمولا هوای داخل بسته بندی را تخلیه می کنند و جای آن را با نیتروژن ویا دی اکسیدکربن پر می‌کنند تا…

نرخ عبور بخار آب یا رطوبت

کنترل مقدار رطوبت موجود در بسته بندی برای حفظ مزه ،شکل و کیفیت محصول بسیار مهم است. بسیاری از مواد غذایی مثل لبنیات ،گوشت و غذاهای دریایی احتیاج به حفظ رطوبت داخل بسته بندی دارند. در حالی که مواد غذایی بسیاری مثل خشکبار ،اسنکها ،قهوه‌ها…